Digitaalisuuden tukeminen verkkokaupalla vaatii osaamista

Verkkokaupan perustaminen on yleensä yksi ensimmäisistä asioista, jolla yritys pyrkii siirtymään digitaaliseen aikaan. Se onkin tehokas tapa lisätä myyntiä digitaalisuuden avulla, mikäli se ja siihen liittyvä viestintä, toteutetaan hyvin. Se voi auttaa myös asiakaskokemuksen parantamisessa ja sitä kautta lisätä myyntiä. Verkkokauppa tavoittaa laajemman ostajakunnan laajemmalta alueelta, kuin kivijalkamyymälät tai pelkät verkkosivut. Toisaalta, verkkokauppa on aina investointi ja siksi, se kannattaa suunnitella ja toteuttaa hyvin kustannukset huomioiden. Tärkeää on myös yhteistyökumppanin valinta, kun verkkokauppa aiotaan toteuttaa. On tärkeää, että yhteistyökumppanilla on kokemusta vastaavista toteutuksista ja, että se osaa asiansa. Sillä tavalla verkkokauppa alkaa heti tuottaa, lisäämään myyntiä ja maksaa takaisin siihen sijoitettua investointirahaa.

Verkkokaupan avulla asiakaskokemus paranee

Verkkokauppa voi toimia sekä yrityksen myyntityökaluna, että sen mainoksena. Jos verkkokauppa on hyvin toteutettu ja sitä on helppo käyttää, asiakkaat haluavat tulla sinne uudestaan. Asiakaskokemus on siten tärkeällä sijalla. Verkkokaupan toteutus, sen ulkoasu, helppokäyttöisyys ja erilaiset kuvat ja maksutoiminnot, tekevät kokonaisuudesta joko hyvän tai huonon. Siksi verkkokaupan toimittajaksi on tärkeä valita sellainen, joka varmasti osaa asiansa. Verkkokaupan alusta on toinen asia, jonka valintaan kannattaa käyttää aikaa. Ylipäänsä, verkkokauppa on strateginen valinta yritykselle, joten päätöstä ei kannata tehdä liian kevyesti, vaan asiaan kannattaa käyttää aikaa. Koska verkkokauppa voi tavoittaa asiakkaita yli maan rajojen, kannattaa sen toteutuksessa miettiä tarkkaan myös kielivalinnat. 

Pitäisikö verkkokaupan olla saavutettava

Miltei jokaisella nykyaikaisella yrityksellä on oma verkkokauppa. Yrityksen nettisivut ja siihen liittyvä verkkokauppa, olisi hyvä olla kaikkien käytettävissä. Se tarkoittaa myös henkilöitä, joilla voi olla vaikeuksia lukea, kuulla tai kirjoittaa. Erilaisten apuohjelmien kanssa ostoksia tekevät henkilöt kuuluvat tähän asiakasryhmään. Mitä saavutettavampi verkkokauppa ja nettisivut ovat, sitä parempi asiakaskokemus sen käytöstä tulee. Yleensä saavutettavuus tarkoittaa yksinkertaisuutta, joka ei ole pahitteeksi millekään nettisivustolle tai verkkokaupallle. Joten saavutettavuus asioiden huomioiminen on aina yrityksen myynnille ja markkinoille vain positiivista. Asiakkaat kuitenkin haluavat käyttää usein aikaa sivustolla ja miettiä ostoksiaan. Mitä useampi asiakas sen voi tehdä, sitä enemmän myyntiä verkkokaupan kautta on mahdollisuus generoida. 

Verkkokauppa on myös markkinointikanava

Hyvä ja toimiva verkkokauppa, on aina myös yrityksen markkinointikanava. Siellä olevat kuvat, lisämyynti mahdollisuudet ja tehokas ostoprosessin toimivuus, tuovat yritykselle aina lisää euroja. Verkkokaupan eri toiminnallisuuksien suunnitteluun kannattaa siten käyttää aikaa ja vaivaa. Suunnitteluvaiheessa voi vertailla muihin saman alan verkkokauppoihin ja tehdä testiostoja. Lisäksi voi kysellä referenssejä ja kokemuksia muilta asiakkailta. Verkkokauppa toimii yritykselle myynnin tukena myös siinä, että sen avulla voi kerätä arvokasta tietoa asiakkaista. GDPR huomioiden, asiakkaista voi yleisellä tasolla keräämään tietoa parhaiten myyvistä tuotteista, itse ostoprosessin sujuvuudesta, lisämyynneistä ja muusta tärkeästä asiakkaiden verkkokaupassa vierailuun liittyvistä asioista. Tieto on arvokasta, sillä pidemmälle viedyissä verkkokaupoissa, voi yritys kohdistaa tuote-ehdotuksia profiloidusti asiakkaille tämän tiedon avulla. 

Verkkokauppa voi hyödyntää uutta teknologiaa

Jos verkkokauppaan on valmis investoimaan paljon rahaa, voi sen yhteydessä hyödyntää uusia teknologisia mahdollisuuksia kuten tekoälyä, koneoppimista ja vaikkapa virtuaalitodellisuuteen perustuvia keinoja. Asiakaskokemukset saadaan näiden avulla aivan eri tasolle. Tosin pohjalla on oltava aina kuitenkin hyvin toimiva perus verkkokauppa. Pitkälle vietyä teknologiaa ei voi hyödyntää, mikäli perusasiat eivät ole kunnossa. Tekoälyä voidaan erityisesti käyttää asiakkaiden ostokäyttäytymisen analysointiin. Koneoppimista ja automatisointia voidaan käyttää erityisesti asiakaspalvelun osana, joskaan sitä ei vielä pystytä kokonaan korvaamaan näillä teknologioilla. 

Selkeät säännöt uuden verkkokaupan pystyttämiseen

Verkkokauppa on moderni ratkaisu ja vie yritystä kuin yritystä varmasti ison harppauksen eteenpäin. Jossakin vaiheessa se on melkein kaikkien yritysten arkipäivää. Se vähentää yleisiä kivijalkakauppojen kustannuksia, koska myymälöitä ei tarvita eikä niihin tarvita henkilökuntaa asiakkaita palvelemaan. Lisäksi verkkokauppa antaa paljon mahdollisuuksia digitaaliseen markkinointiin. On kuitenkin joitakin erittäin tärkeitä asioita, jotka tulisi huomioida verkkokauppaa suunniteltaessa. Verkkokaupan pitäisi olla helppokäyttöinen ja selkeä. Sieltä pitäisi pystyä löytämään helposti tarvittavat tuotteet ja niiden hinnat, tekemään ostoksia ja maksamaan ostokset sekä saamaan tiedot, tuotteiden toimituksista. Verkkokaupan pitäisi olla myös melko tehokas ja nopea, jotta asiakas ei joudu odottamaan eri toimintoja minuutteja. Maksutapavaihtoehtoja pitäisi olla useita. Lisäksi asiakaspalvelun pitäisi olla helposti saatavilla ja sen pitäisi olla myös aktiviinen. Vaatimukset ja odotukset ovat melko samat kuin nettipelisivustoilla, kuten starbust